DÜŞÜNME TEKNİKLERİ

  •  Hafızayı ve beynin sağ-sol küresini etkin kullanma.
  • Beynin duygusal öğrenme merkezini aktif kullanma becerisi kazanma.
  • Öğrenme sırasında eski bilgiyi kullanma.
  • Öğrenmeyi öğrenme ve probleme farklı yaklaşma.
  • Özgün çözümler üretme kazanımları hedeflenir.