GÜZEL SANATLAR VE DRAMA-ORFF EĞİTİM PROGRAMI

DRAMA eğitimleri ile çocuklarımızın hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık sıkılganlık duygularından kurtulmaları, bedensel ve sözel olarak duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri hedeflenirken; ORFF derslerimiz ile çocuklarımıza bireysel hareket kaabiliyeterine uygun roller sunularak kabul duygusunu en içten şekilde yaşayabilmeleri temel alınmaktadır.