GÜZEL SANATLAR VE DRAMA-ORFF EĞİTİM PROGRAMI

         Öğrencilerimizin sosyal,sözel,içsel,müziksel,kinestetik,zeka alanlarında gelişimleri hedeflenir.Sosyal hayata uyum, kendini ifade edebilme,her yönüyle donanımlı birey olabilme ve çözüm üretmeye katkı sağlayacak etkinliklerle destekleme çalışması yapılmaktadır.

DRAMA eğitimleri ile çocuklarımızın hayal gücünün desteklenmesi, utangaçlık sıkılganlık duygularından kurtulmaları, bedensel ve sözel olarak duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleri hedeflenirken; ORFF derslerimiz ile çocuklarımıza bireysel hareket kaabiliyeterine uygun roller sunularak kabul duygusunu en içten şekilde yaşayabilmeleri temel alınmaktadır.