İLETİŞİM ODAKLI YABANCI DİL EĞİTİMİ

Bilingual Eğitim Modeli ile hareket eden Buse Eğitim Kurumlarında Native speaker seviyesinde yerli ve yabancı öğretmenler tarafından verilen İngilizce dil öğrenimi birebir iletişim, oyun, drama, şarkı, flashcard gibi birbirinden farklı ve etkili materyaller ile desteklenmektedir. İngilizce eğitimin iletişim odaklı olması esastır. Çok dilli eğitimle çocuklarımız; daha çalışkan, kültürlerarası iletişimde daha başarılı ve kendini daha iyi ifade edebilen bireyler olarak hayata hazırlanmaktadırlar.

Öğrencilerimiz İngiltere’de bulunan Cambridge Üniversitesi’ne bağlı ESOL kuruluşu tarafından hazırlanan ; ‘Cambridge Young Learners English Tests’ (YLE) sınavına hazırlanmaktadırlar.

Üst Düzey Düşünme Becerileri Programı kapsamında deneysel fen bilgisi uygulamaları, proje geliştirme eğitimleri ve akıl oyunları ile çocuklarımızın görsel ve işitsel zeka, dikkat, hafıza, geometrik algılama akıl yürütme ve stratejik düşünme, problem çözme ve mantıksal ve matematiksel düşünme becerileri gibi alanlarda gelişimleri desteklenmektedir.