Anasayfa | Eğitim Programımız

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel Sanatlar öğretmenimiz tarafından sanatın her dalına yönelik zengin içerik ve etkinliklerle

Buse Eğitim Kurumlarında verilen görsel sanatlar ve müzik eğitimlerine ek olarak gerçekleştirilen kültürel faaliyetlerle öğrencilerimizin;  sanat bilinci ve farkındalığı kazanmalarını, sanatın tarihine de felsefesine de hâkim olmalarını; analiz, yorum ve dönüşümlü düşünme becerilerini geliştirmelerini, estetik ve entelektüel bakış açısı kazanmalarını sağlıyoruz. Tüm bunları, her öğrencimizin birer sanatçı adayı olduğunu unutmadan; yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfedecekleri zemini sunarak gerçekleştiriyoruz. Bu felsefe ve amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip birer rehber oluyoruz.  Buse Eğitim Kurumları Öğrencisi;

 • Kazandığı görsel farkındalık ile ilk kez karşılaştığı bir sanat eserinin esinlendiği akımı belirleyip analizini yapabilir, kullanılan teknik ve yöntemleri kolaylıkla tespit edebilir.
 • Hat, tezhip, minyatür, ebru gibi kendi kültürüne ait geleneksel sanatların tarihsel gelişimini ve felsefesini öğrenir.
 • Öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdiği geziler aracılığıyla yaşadığı şehrin müzelerini tanıma ve eseri yerinde inceleme imkânı bulur.
 • Bir plastik sanat disiplini olan seramik, özellikle hayal gücü ve üç boyutlu düşünme becerisi için önemlidir. Tasarım odaklı derslerde yaptığı iki boyutlu görsel çizimleri, seramik ile üç boyutlu forma dönüştürerek plastik bir değere kavuşturur.
 • Eğitim hayatı boyunca pek çok şenlik, yarışma ve atölye çalışmasına katılarak “risk alan” ve “üreten” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
 • Okulumuzda daima açık tutulan görsel sanatlar atölyesi, ders yapılan bir sınıf değil; “yaşanan” bir mekân olarak kurgulanmıştır. Sanatı öğrencilerimizin hayatının önemli bir parçası kılmak için okulun hemen her köşesinde eserlerini sergileyebilecekleri özel alanlarımız da mevcut.

 

Spor, Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam

Spor, Beden Eğitimi ve Sağlıklı Yaşam
Buse Eğitim Kurumları’nda beden eğitimi derslerimiz kapsamında amacımız; öğrencilerin bedensel ve sportif etkinlikleri gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerileri edinmiş, bedensel olarak sağlıklı ve zinde, serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeyi bilen, öğrendiklerini kişisel gelişiminde ve yaşantısında olumlu olarak kullanan bireyler olarak görmektir.
Buse Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimizin eşitlik, adalet, hoşgörü, saygı, tevazu, öfke kontrolü, cesaret, azim gibi değerleri geliştirmeleri için spor faaliyetlerinin anahtar rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple beden eğitimi derslerinin, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, sınıf ve branş öğretmenleri ile ortak faaliyetler ve ders içerikleri hazırlanarak işlenmesinin öğrencinin sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmesi açısından da eşsiz birer fırsat olduğunu düşünüyoruz.

Bu amaç doğrultusunda titizlikle hazırladığımız müfredatımız ile Buse Eğitim Kurumları öğrencisi;

 • Farklı spor branşlarını deneyimler.
 • Sporun bir yaşam biçimi olması gerektiğinin farkına varır.
 • Çeşitli parkur oyunlarıyla görsel, işitsel ve kinestetik uyaranlara karşı tepki süresini kısaltır, böylelikle çabuk düşünüp çabuk karar verme ile el, kol, ayak ve bacaklarını kontrol ve koordine edebilme becerisi geliştirir.
 • Yeteneği olduğunu keşfettiği branşta sportif faaliyetlere katılma şansı yakalar.
 • Eğitim hayatı boyunca pek çok spor branşını deneyimleyerek ve müsabakalara katılarak “risk alan” ve “iş birliği becerileri” taraflarını geliştirerek sosyal korkularını aşar.
 • Öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için beslenme bilinci kazanmalarına destek verilir. Günlük alışkanlıklarda sağlıklı yaşamın temel prensiplerinin kazandırılması için eğitim içerikleri tasarlanır.

 

Değerler Eğitimi

MEB’in öngördüğü değerler eğitimi müfredatı, Buse Eğitim Kurumlarında ders olarak okutulduğu gibi  diğer tüm ders planlarına entegre edilerek de öğretilir. Bu çerçevede, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve değerleri yaşatma idealine göre hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmaktadır. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, PDR uzmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Değerler Eğitimi kapsamında “Vatansever, araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen, başkalarına saygı duyan, merhametli, yardımsever  vb.”  insanlar yetiştirmek esas gayemizdir. Her ay dönüşümlü olarak gündemde tuttuğumuz bu kavramlar,  Kur’ânî kavramsallaştırma ile derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

Buse Eğitim Kurumları  olarak manevi değerler eğitiminde hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir öğrencimizin milli ve manevi  değerlerine bağlı, dünya sorunlarına kayıtsız kalmadan kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edep sahibi birer birey olmalarını sağlamaktır.