BUSE Kolej'inde İngilizce

Anasayfa | Sayfalar | BUSE Kolej'inde İngilizce

Buse Koleji’nde dil eğitimi, Avrupa standartlarında öğretim programına sahiptir. İlkokul İngilizce öğretim programımız 1. sınıftan 4. sınıf sonuna kadar sarmal bir yapıda sürdürülür. Öğrencilerimizin dili keyif alarak, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmelerini Authentic yöntemi sayesinde erken yaşta İngilizce öğrenen çocuklarımızın dil gelişimine büyük katkı sağlar. Özellikle 4 temel beceriye hitap edecek şekilde araştırma tekniklerine dayalı, öğrencilerimizin bireysel, ikili ve grup şeklinde çalışarak öğrendikleri, dil çeşitliliğinin farkına vararak, günlük yaşamlarında kendilerini ifade edebilmelerini hedefleyen bir eğitim sistemi uygulamaktadır.
Buse Koleji olarak İlkokul İngilizce dil programlarımız ile hedefimiz, 4 ana öğrenme alanında, kelime bilgisi ve dil yapısında sistematik bilgi sağlayarak, dili doğru ve akıcı bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu programımız sayesinde İlkokul seviyesinde dil eğitimi alan öğrencimiz aynı zamanda Ortaokul dil eğitim sürecine zemin hazırlamış olur.
Buse Koleji’nde, akıllı tahtalar kullanılarak interaktif bir öğrenme ortamında çeşitli hikayeler, oyunlar, şarkılar, etkinlikler vb. faaliyetlerle verilen dil eğitimi, öğrencilerin motivasyon düzeyini ve karakteristik gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir. Yaş gruplarına uygun eğitimlerimiz ve materyallerimiz, çocuklarımızın eğlenceli bir ortamda severek yabancı dil öğrenmelerine büyük katkı sağlar.
Buse Koleji’nde, tecrübeli Türk, yabancı ve Native öğretmenlerle birlikte her öğrencinin dil öğrenme süreci özenle takip edilir. Buse Koleji’nde öğretmenlerimiz tarafından uygulanan dil gelişim raporları ve sınavları sayesinde velilerimiz çocuklarının genel durumlarını kolaylıkla takip edebildiği görüşmeler yapmaktadırlar. Gelişim raporları ile öğretmenlerimizden çocuklarının eğitimleri ve dil gelişimi hakkında bire bir detaylı bilgi alabildiği bir okul-veli iletişim sürecini de uygulamaktayız.English Language Education has a curriculum in European standards in Buse College. Our primary school English curriculum is maintained in a constructive training from the 1st grade to the end of the 4th grade. Thanks to the Authentic method, greatly contributes to the language development of our children, who learn English at an early age. Especially, it applies an education system based on research techniques to appeal to 4 basic skills, which our students learn by working individually, in pairs and in groups, and that aims to be able to express themselves in their daily lives by realizing the diversity of languages.
As Buse College, with our primary school English language programs, our aim is to help them use the language correctly and fluently by providing systematic information in 4 main learning areas; vocabulary, language structure, writing & reading and speaking & listening. Thanks to this program, our student who gets language education at the primary school level also prepares the ground for the secondary school language education process.
At Buse College, various english stories, games, songs, activities, etc., in an interactive learning environment using smart boards. The language education provided by the activities positively affects the motivation level and characteristic development of the students. Our age-appropriate training and materials contribute greatly to our children's learning of foreign languages in a fun environment.
At Buse College, the language learning process of each student is carefully followed together with experienced Turkish, foreign and native teachers. Thanks to the language development reports and exams applied by our teachers at Buse College, parents have interviews where they can easily follow the general situation of their children. We also applied a school-parent communication process, where parent can get detailed information about their children's education and language development through progress reports.